การปรับปรุงสมบัติความต้านทานน้ำของวัสดุโฟมจากกากมัน

Publish Year International Conference 1
2017 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, exThiti Kaisone, exPran Hanthanon, ex Chanon Wiphanurat, exSumate Ouipanich, exYupawan Thongjun, "Characterization of Tapioca Residue and Coir Fiber as Reinforcement Foam Composites Obtained by Compression Molding", 7th International Conference on Innovation in Chemical, Agricultural, Biological and Environmental Sciences (ICABES-2017), 4 - 6 ธันวาคม 2017, อังกฤษ
Publish Year National Conference 2
2019 exPhantira Wang, exSirirat Kampisiriwuttikul, inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, "The Preparation and Properties of PLA/PBAT Blend Foams Contained Various Fiber Contents", The 6th Packaging and Materials Innovation Symposium, 2 - 3 พฤษภาคม 2019, ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exPornprapa Rinsorn, exPattira Borisut, inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, "The Development of Flame Retardant Material Prepared from PLA/PBAT Blends", The 6th Packaging and Materials Innovation Symposium , 2 - 3 พฤษภาคม 2019, ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย