การวัดค่าของสาร 3 โปรโมไทโรซินในอุจจาระของสุนัขที่ปกติ และสุนัขที่ป่วยด้วยโรคท้องเสียเรื้อรังโดยใช้เทคนิคแกสโครมาโตกราฟฟี่ แมสสเปกโตเมตรี่