การจำแนกเส้นทางการยับยั้งของนาโนบอดีมนุษย์ที่สามารถผ่านเซลล์ได้ที่จำเพาะต่อไทโรซีนไคเนสของ epidermal growth factor receptor ต่อมะเร็งปอดชนิด non-small-cell


แสดงความคิดเห็น

(0)