การวิเคราะห์หน้าที่ของโปรตีนแฟมิลี่ DUF642 บนผนังเซลล์ต่อการเจริญและพัฒนาของพืช