ความหลากหลายของแบคทีเรียทนเค็มที่คัดแยกจากดินในพื้นที่สีเขียวบางกระเจ้าและศักยภาพของการเป็นเชื้อส่งเสริมการเจริญของพืช


แสดงความคิดเห็น

(0)