การทดสอบความมีประสิทธิภาพของการใช้ Detainers ในสหรัฐอเมริกา

Publish Year International Conference 1
2019 exCatalina Amuedo-Dorantes, inดร.ฐิติมา พุฒิทานันท์, รองศาสตราจารย์, exMary Lopez, "Are Trust Acts Hindering ICE's Efforts to Target Criminals? Understanding the Use and Implications of Detainers", 33rd international conference on implications of research in business, economics, management, social sciences and humanities (IRBEMSH), 29 - 30 มิถุนายน 2019, Osaka ญี่ปุ่น