การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของการแปรรูปทะลายปาล์มเปล่าเป็นเชื้อเพลิงแข็งด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลทรีทเม้นท์