การศึกษาโซ่คุณค่าของมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ในประเทศกัมพูชา

Publish Year International Conference 1
2017 exPornpawee Nunthakunakorn, inดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, exJirachai Buddhakulsomsiri, exSophea Horng, exPanchalee Praneetpholkrang, "A Survey Study on Cassava Production in Battambang, Cambodia", The 5th Stamford International Conference on Business and Higher Education, 18 ตุลาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย