โครงการศึกษาวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ในการพัฒนาระบบไมโครกริดสำหรับปรับปรุงไฟฟ้าของนิคมอุตสาหกรรมและเกาะ

Publish Year International Conference 1
2019 inดร.อุมารินทร์ แสงพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายยุทธนา สุยะลือ, "Planning and Design of a PV-Battery Microgrid System for Improving the 22 kV Radial Distribution System of the Sichang Island in Thailand", International Conference on Renewable Energy Research & Challenge (ICoRER) and The 12th Regional Conference on Energy Engineering (RCEneE) 2019, 12 - 14 พฤศจิกายน 2019, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย