การปรับปรุงคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนมะพร้าวที่ได้จากกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าว

Publish Year International Conference 1
2018 inดร.กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKanokwan KAEWMUNGKUN , "Improved dispersibility of coconut protein powder in an aqueous solution system", 5th International ISEKI_Food Conference 2018, 2 - 5 กรกฎาคม 2018, สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี