ผลการเสริมแร่ธาตุสังกะสี (Intellibond Zn) ต่อสมรรถภาพการผลิต เปอร์เซ็นต์เนื้อหน้าอก คุณภาพซากและการเกิดแผลที่อุ้งเท้าของไก่เนื้อที่ส่งตลาดช่วงอายุ 4-5 สัปดาห์