การพัฒนาเครื่องดื่มพาสเจอร์ไรส์เนื้ออกไก่ตะนาวศรี และเครื่องดื่มพาสเจอร์ไรส์เนื้อสันในไก่ตะนาวศรีพร้อมบริโภค (Chick Shake)