ถนนราชดำเนินกับการเปลี่ยนแปลงพ.ศ. 2457 - 2557: ศึกษากรณีชุมชนหลังวัดราชนัดดา

Publish Year National Journal 1
2017 inดร.กนิษฐา ชิตช่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Ratchadamnoen Avenue. and the Community Development: A Case Study of the Ratchanadda Temple's Community.", Journal of Politics and Governance, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2017, หน้า 270-282
Publish Year International Conference 1
2016 inดร.กนิษฐา ชิตช่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Ratchadamnoen Avenue. and the Community Development :A Case Study of the Ratchanadda Temple’s Community", The 4th International Conference on Magsaysay Awardees: Good Governance and Transformative Leadership in Asia, 31 May 201, 31 พฤษภาคม 2016, มหาสารคาม