การเปรียบเทียบ ITS1 และ ไมโทคอนเดรียลยีนส์ ของพยาธิไมโครฟิลาเรียที่พบในสุนัขและแมวจรจัดในเขตกรุงเทพมหานคร