การพัฒนาแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมในการทำนายปริมาณสารไลโคปีนในฟักข้าว