การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนในท่ออุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์สร้างการไหลหมุนควงร่วมกับร่องบนแผ่นดูดซับความร้อน

Publish Year International Journal 2
2017 inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, exAssoc. Prof. Dr. Chinaruk Thianpong, exAsst. Prof. Dr. Nuthvipa Jayranaiwachira, exAsst. Prof. Dr. Monsak Pimsarn, "Heat transfer augmentation in a solar air heater channel with combined winglets and wavy grooves on absorber plate", Applied Thermal Engineering, ปีที่ 122, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2017, หน้า 268-284
2017 exDr.Narin Koolnapadol, exAssoc.Prof.Dr.Pongjet Promvonge, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "Performance assessment of solar air heater duct roughened with perforated-winglet vortex generators", International Journal of Smart Grid and Clean Energy, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม 2017, หน้า 31-39
Publish Year National Conference 1
2017 exดร.สุริยา โชคเพิ่มพูน, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, "การเพิ่มสมรรถนะเชิงความร้อนในท่ออุ่นอากาศแบบช่องขนานด้วยปีกสามเหลี่ยมวางสลับ", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31, 4 - 7 กรกฎาคม 2017, นครนายก ประเทศไทย