ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีต่อความพึงพอใจในนโยบายการค้าระหว่างประเทศ

Publish Year International Journal 1
2019 inดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย, รองศาสตราจารย์, "The Micro-Determinants of Public Policy: A Case of Thailand's Trade Policy", International Journal of Public Administration, ปีที่ 42, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 1-10
Publish Year International Conference 2
2018 inดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย, รองศาสตราจารย์, "Trade Policy preferences: a Case of Thailand", International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS) American Canadian Conference for Business and Economics, 30 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2018, มอนทรีลออล แคนาดา
2018 inดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง, รองศาสตราจารย์, "How Thai People Perceive Trade Policy", International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS) American Canadian Conference for Business and Economics, 5 - 8 มิถุนายน 2018, โตรอนโต แคนาดา