การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาแผ่นอบกรอบรสสมุนไพร

Publish Year National Conference 1
2018 exอารียา ปอเจริญ, inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวที่มีส่วนผสมของเนื้อปลาโดยใช้สารทดแทนความหวานแทนการใช้ซูโครส", การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 2 The 2nd Innovation for Learning and Invention 2018: ILI2018. 18 July 2018., 18 กรกฎาคม 2018, ธัญบุรี ปทุมธานี ประเทศไทย