การพัฒนาหน้ากากป้องกันสารพิษทางทหารเพื่อใช้ภายในประเทศ

Publish Year International Conference 1
2017 inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, ex N. Jearanaikoon, exA. Chukhuntod, exJ. Pradabsri, exP. Dararutanac, "Microanalysis study on impregnated activated carbon used as chemical warfare agent absorber in military gas mask", The First Materials Research Society of Thailand International Conference , 31 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2017, เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year International Copyrights 2
2020 inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, exผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชระ ลายลักษณ์, exผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร สิทธิสกุลเจริญ, exผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติภัฎ รัตนจันทร์, exนายรณภพ จันทรนิยม, "หน้ากากป้องกันสารเคมี", Kasetsart University, 2020
2020 inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, exผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชระ ลายลักษณ์, exผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร สิทธิสกุลเจริญ, exผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติภัฎ รัตนจันทร์, exนายรณภพ จันทรนิยม, "หน้ากากป้องกันสารเคมี", Kasetsart University, 2020