การศึกษาและวิเคราะห์คุณภาพระหว่างการเก็บของอาหารขบเคี้ยวจากข้าว

Publish Year International Conference 1
2018 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, exPattharasuda Hanucharoenkul, "Quality enhancement of fried rice cracker using hydrocolloid", International Food Machinery and Technology Exhibition 2018, 12 - 15 มิถุนายน 2018, Tokyo ญี่ปุ่น