ไขปัญหาทางสรีรวิทยาและชีวฟิสิกส์ของพืชยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของข้าว