ระบบรู้จำใบหน้าและบริการสำหรับการตรวจสอบผู้ต้องสงสัยโดยใช้ดีฟเสิร์นนิ่ง

Publish Year International Journal 1
2019 inดร.จันทนา จันทราพรชัย, ศาสตราจารย์, exSamrid Duangkaew, "CNN Customizations With Transfer Learning for Face Recognition Task", Handbook of Research on Deep Learning Innovations and Trends, ปีที่ -, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2019, หน้า 40-58
Publish Year International Conference 2
2017 inดร.จันทนา จันทราพรชัย, ศาสตราจารย์, "On the Fine Tuning Pre-trained CNN models", ANSCSE, 3 - 4 สิงหาคม 2017, สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2017 inดร.จันทนา จันทราพรชัย, ศาสตราจารย์, exSamrid Duangkaew, "On the Performance Issues of Various Convolutional Neural Networks (CNN) for Face Recognition Tasks", MITiCon2017, 15 ธันวาคม 2017 - 15 มกราคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย