การศึกษาประเมินผลการรักษาทางศัลยกรรมในสุนัขที่ป่วยด้วยมะเร็งฮีแมงจิโอเพอริไซโตมา