การจัดตารางการทำงานของเครื่องสูบน้ำที่มีหลายวัตถุประสงค์อย่างเหมาะสมที่สุดด้วยวิธีกลุ่มอนุภาคไบนารี่ใหม่

Publish Year National Conference 1
2017 exนายอุดม บุญชู, inดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ, รองศาสตราจารย์, "การจัดตารางการทำงานของเครื่องสูบน้ำที่มีหลายวัตถุประสงค์อย่างเหมาะสมที่สุดด้วยวิธีกลุ่มอนุภาคไบนารีใหม่", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษครแฟร์นนทรีอิสาน ครั้งที่- 5 , 26 พฤศจิกายน 2017, เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย