การพัฒนาชุดความต้านทานไฟฟ้า ความถี่ 50/60 เฮิรตซ์และประเมินคุณสมบัติสำหรับการวัดมุมเฟสความถูกต้องสูง