การวัดมุมเอียงของพื้นผิวจากการวิเคราะห์ลวดลายการแทรกสอด โดยใช้มาตรแทรกสอดแบบฟิซโซ ที่ควบรวมกับออโตคอลิเมเตอร์