การทดสอบประสิทธิภาพนิวทริแพลนท์ซอยล์พลัสต่อการเจริญเติบโตของพืช ประชากรจุลินทรีย์ดิน และสมบัติของดิน