การศึกษาเบื้องต้นการหาสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมอนุภาคไคโตซาน

Publish Year International Conference 1
2016 exยาตรา จำปาเฟื่อง, inดร.เยาวภา ไหวพริบ, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.อนันต์ ทองทา, "1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging activity of ?, ? chitosan, and their oligosaccharides obtained by Streptomyces sp. crude enzyme hydrolysis", International Fisheries Symposium 2016, 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2016, Cantho สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม