การตรวจนับจำนวนและชนิดเชื้อแบคทีเรียในสินค้าโปรไบโอติก