โครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ในพื้นที่ จ.สิงห์บุรี