การประยุกต์ใช้สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ในการวิเคราะห์ปัจจัยการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายากใกล้สูญพันธุ์ในพื้นที่ชายฝั่งของประเทศไทย ระหว่างปี 2549-2558