แบบจำลอง CFD สำหรับใบพัดที่ใช้ในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยอากาศในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

Publish Year International Conference 1
2017 inนายบุญธรรม วงศ์ไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Correction Factor of 2D CFD Modeling of Fan Blade Simulation: Air Cooled Heat Exchanger Application", International Congress on Engineering and Information (ICEAI), 9 - 11 พฤษภาคม 2017, เกียวโต ญี่ปุ่น