โครงการวิจัยและพัฒนาระบบอากาศยานไร้นักบินสำหรับการตรวจอากาศชั้นบนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติการฝนหลวง