การเตรียมกล้าเชื้อสำหรับการผลิตเอนไซม์เคราติเนสและการทำแห้งเอนไซม์เคราติเนสด้วยวิธีการทำแห้งแบบพ่นฝอยในระดับโรงงานต้นแบบ