การศึกษาพืชวงศ์บุก บอน (Araceae) ในป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2015 exNIELS JACOBSEN, exJAN D. BASTMEIJER, exBHANUBONG BONGCHEEWIN, exTAKASHIGE IDEI, inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, exMARIAN ?RGAARD, "A new variety of Cryptocoryne crispatula Engl. (Araceae) from Thailand", Thai Forest Bulletin, ปีที่ 2015, ฉบับที่ 43, ธันวาคม 2015, หน้า 104-110
Publish Year International Conference 1
2016 inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, exSutida Maneanekekul, "Taxonomy of Araceous Plants on Limestone Mountains in Lop Buri and Saraburi Provinces, Thailand", 18th International Conference on Agricultural Resources, Governance and Ecology , 21 - 22 กรกฎาคม 2016, Zurich สมาพันธรัฐสวิส
Publish Year National Conference 1
2016 exสุธิดา มณีอเนกคุณ, inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, "ความหลากชนิดและลักษณะถิ่นนิเวศของพืชวงศ์บุกบอน (Araceae) บนเขาหินปูนจังหวัดลพบุรี และสระบุรี ประเทศไทย", การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3, 15 - 17 มิถุนายน 2016, เมือง น่าน ประเทศไทย