ทุนวิจัยแลกเปลี่ยนสหราชอาณาจักร การศึกษาหน้าที่ของโปรตีน DUF642 ในผนังเซลล์พืชอะราบิดอพซิส

Publish Year International Journal 1
2020 exYuppayao Kophimai, exSaran Cheenacharoen, exRachael Simister, exLeonardo D. Gomez, exSimon J. McQueen-Mason, inดร.ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, "Straw digestibility of Thai rice accessions", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 54, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2020, หน้า 617-622