การวิเคราะห์การแลกเปลี่ยนความร้อนในศูนย์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ


แสดงความคิดเห็น

(0)