การศึกษาลำดับชั้นหินและอายุสัมบูรณ์ของหินแปรมหายุคพรีแคมเบรียนในประเทศไทย

Publish Year International Conference 1
2017 inดร.ประหยัด นันทศีล, อาจารย์, exSaturo Adachi, exYasuhitoOsanai, exPunyaCharusiri, exPitsanupongKanjanapayont, exIppeiKitano, exNobuhiko Nakano, exSan Assawapatchara, "Ordovician-Silurian Gondwana magmatic event preserved inmetabasite of Nong Yai metamorphic complex, Chonburi Province, Thailand", Puzzling out Gondwana , 16 - 17 พฤศจิกายน 2017, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย