การสำรวจสภาพชั้นดิน โดยวิธีทางธรณีฟิสิกส์บริเวณพื้นที่ก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (สถานีวังบูรพา) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สัญญาที่ 1 ช่วงหัวลำโพง-สนามไชย