โครงการวิจัยเบื้องต้นด้านการปลูกและการจัดการกระถินยักษ์สำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลในพื้นที่เมืองเอยาวาดี ประเทศพม่า