การศึกษาโซ่อุปทานการขนส่งซากสัตว์และเนื้อสัตว์ในประเทศเพื่อการบังคับใช้มาตรฐาน

Publish Year National Conference 1
2016 exศิรินภา รัตน์แก้ว, inดร.ชุติมา ไวศรายุทธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Animal Carcasses and Meat Transportation", The 9th Business Management Research Conference, 18 - 19 พฤศจิกายน 2016, เชียงใหม่ ประเทศไทย