การศึกษาการสร้าง self-assemble monolayer ของกรดอินทรีย์บนสารผสมที่เป็นส่วนประกอบในอุปกรณ์ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์