การผลิตน้ำส้มสายชูหมักพร้อมดื่มจากใบชาและเครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักผสมชาชนิดต่างๆ

  • บริษัท ลีโอ อินโนเวชั่น จำกัด

  • โครงการเดี่ยว

  • 2559

  • inดร.ประมวล ทรายทอง

  • inดร.ประมวล ทรายทอง

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี