การเพิ่มประสิทธิภาพการเจียรนัยแหวนลูกเบี้ยว (CAM RING) ของปั้มไฮดรอลิคด้วยเครื่องจักรซีเอ็นซี