การวิจัยและศึกษาองค์ความรู้เชิงลึกในสูตรน้ำยางเพื่อใช้ผลิตเป็นหมอนและที่นอนยางพาราซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Publish Year International Journal 1
2019 exSuksup, R, exSun, Y, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Foam rubber from centrifuged and creamed latex", JOURNAL OF POLYMER ENGINEERING, ปีที่ 39, ฉบับที่ 4, เมษายน 2019, หน้า 336-342
Publish Year International Conference 4
2018 exCataleeya Imkaew, exYu Sun, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of chemical agents in compounded latex on properties of foam natural rubber", International Conference on Agriculture and Natural Resources (ANRES 2018), 26 - 28 เมษายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exCataleeya Imkaew, exYu Sun, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of blowing agent on properties of foam rubber", 4th Thailand-Japan Rubber Symposium, 6 - 7 มีนาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exRungrassamee Suksup, exYu Sun, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Study of properties of creamed natural latex", 4th Thailand-Japan Rubber Symposium, 6 - 7 มีนาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exSuksup, R., exImkaew, C., inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSmitthipong, W., "Cream concentrated latex for foam rubber products", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 21 ธันวาคม 2017
Publish Year International Trademark 2
2021 inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, exนางสาวรุ่งรัศมี สุขทรัพย์, exนางสาวแคทลียา อิ่มแก้ว, "ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในยางพาราที่มีส่วนผสมของสารต้านอนุมูลอิสระจากเปลือกผลไม้", Kasetsart University, 2021
2021 inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวรุ่งรัศมี สุขทรัพย์ , "กรรมวิธีการผลิตน้ำยางข้นแบบครีมและผลิตภัณฑ์", Kasetsart University, 2021