การผลิตเครื่องดื่มกะทิรสทุเรียนพร้อมดื่ม

  • ผู้ประกอบการ (คุณสุธัญญา วัฒนาบริบูรณ์)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2559 (2559-2560)

  • inนางสาวสุวีณา จันทพิรักษ์

  • inนางสาวสุวีณา จันทพิรักษ์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


แสดงความคิดเห็น

(0)