การผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากน้ำมะพร้าวและเครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักจากน้ำมะพร้าวผสมน้ำผลไม้

  • บริษัทอะกริเทค โกลบอลเทรด จำกัด

  • โครงการเดี่ยว

  • 2559

  • inดร.ประมวล ทรายทอง

  • inดร.ประมวล ทรายทอง

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Publish Year International Conference 1
2017 inดร.ประมวล ทรายทอง, inดร.เขมพัษ ตรีสุวรรณ, inนางมาลัย เมืองน้อย (บุญรัตนกรกิจ), "การประยุกต์ใช้เทคนิค Surface Culture Fermentation ในการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากไวน์สับปะรด", The 19th Food Innovation Asia Conference 2017 (FIAC 2017) Innovative Food Science and Technology For Mankind: Empowering Research for Health and Aging Society, 15 - 17 มิถุนายน 2017, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย