การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากว่านหางจระเข้

  • ผู้ประกอบการ (น.ท.หญิง ลักษมี ว่องกุศลกิจ)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2559

  • inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ

  • inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


แสดงความคิดเห็น

(0)