ผลของการใช้แร่ธาตุแมกานีสและสังกะสีอินทรีย์เปรียบเทียบกับรูปอนินทรีย์ต่อคุณภาพไข่และความแข็งแรงของกระดูกไก่ไข่โลมันบราวน์