ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค ความรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ การสนับสนุน ทางสังคม และพัฒนกิจการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นตั้งครรภ์ จังหวัดอ่างทอง